Predlošci

Kako bih olakšao i ubrzao izradu sudskih naloga u prilogu se nalaze predlošci za najčešća vještačenja: lociranje korisnika putem mobilne mreže te forenzika zaplijenjene opreme (mobilnih telefona, tableta, računala) i medija.

Treba napomenuti kako je bitno čim preciznije defiinrati zadatak vještaćenja kako se ne bi nepotrebno trošilo vrijeme na obradu podataka i pronalazak informacija koje nisu bitne za sam postupak. Posebno je potrebno voditi i brigu o specifikaciji radnji i ciljeva vještačenja, kao i određivanju perioda vještačenja.

Kod  lociranje korisnika putem mobilne mreže Veći broj mobilnih brojeva povećava ukupan napor u analizi podataka kao i zadani duži vremenski period od interesa u kojem se analiziraju događaji, jer se time povećava količina podataka koju je potrebno obraditi i analizirati. Treba paziti da se ne uzme niti premali vremenski period za vještačenje, odnosno period od jedan ili dva sata, jer se lako može dogoditi da u tom periodu korisnik uopće nije koristio mobilnu mrežu pa uopće neće biti dostupni nikakvi podaci za vještačenje.

Kod vještačenja sadržaja (poruka, teksta, slika, video materijala) medija ili uređaja treba također specificirati zadatak vještačenja, jer današnji prosječni korisnik na računalu ima izuzetno veliku kolekciju slika, video materijala i različite elektroničke korespodencije što bi kroz postupak ispisa zauzelo nekoliko tisuća stranica.

 

Ukoliko niste sigurni kako točno opisati zadatak vještačenja budite slobodni me kontaktirati.