Usluge

Mogu obaviti vještačenje iz područja informatike elektrotehnike i telekomunikacija. Posebice mogu istaknuti:

 • konverzije različitih formata podataka (tekstualnih, audio i video zapisa) u standardizirane formate (CD ili DVD formate) te izrada transkripta odnosno foto stripa
 • analiza i obrada audio i video zapisa iz sustava za video nadzor i kućnih sigurnosnih sustava
 • vještačenje kod zloupotrebe bankovnih kartica bilo korištenjem bankomata ili plaćanjem putem interneta
 • vještačenje obračuna i plaćanja u Informacijskim sustavima kod pre-paid i post paid modela plaćanja poput naplate telekomunikacijskih usluga naplati cestarina i slično
 • vještačenje korištenja mobitela i telekomunikacijskih usluga kroz analizu dnevničkih zapisa operatera sa izvještajem o pozivima, porukama i statistici poziva te lokacijama korisnika
 • vještačenje sadržaja pametnih mobilnih telefona
 • vještačenje povrede autorskih prava
 • vještačenje industrijske špijunaže
 • oporavak podataka iz sigurnosnih kopija, oštećenih ili odbačenih medija
 • oporavak obrisanih datoteka
 • forenzika napada sa internetske mreže
 • forenzika napada na internetske stranice
 • forenzika napada na bežične mreže
 • forenzika probijanja korisničkih lozinki
 • utvrđivanje neovlaštene promjene podataka u informacijskom sustavu bilo u bazi podataka ili datotečnom sustavu
 • utvrđivanje kršenja pravila informacijske sigurnosti i načela očuvanja privatnosti
 • utvrđivanje kompromitiranja sigurnosti ili integriteta informacijsko komunikacijskog sustava
 • utvrđivanje lokacije putem GSM mreže ili putem GPS geo lociranih podataka (slike sa oznakom mjesta snimanja, zabilježene putanje kretanja i sl.)
 • razlikovanje prirodnih fotografija i foto realističnih računalnih grafika
 • krađa digitalnog identiteta i preuzimanje korisničkih računa u informacijskim sustavima
 • analiza specifikacija računalne opreme i radova u postupku javne nabave
 • vještačenje slučajeva dječje i maloljetničke pornografije na informacijskom sustavu, Internetu ili mobilnim telefonima
 • vještačenje u slučajevima osporavanih telefonskih računa i napada virusa na korisnička računala
 • utvrđivanje izvornosti digitalnog potpisa i enkripcije digitalnog sadržaja
 • pretraga pretrage računala, medija za zapis podataka (CD, DVD, tvrdi diskovi, memorijske kartica, diskete, prijenosni uređaji, SIM kartice itd.)
 • pračenje elektroničkih poruka i vještačenje prekršaja korištenjem elektroničke pošte
 • analize računala i instaliranih aplikacija, te analize rada aplikacija
 • uvid u računalne baze podataka
 • uvid u skrivene ili na razne načine nedostupne sadržaje

Prilikom izrade nalaza i mišljenja poštujem sljedeće kriterije:

  • Upotrebljivost - sposobnost predstaviti podatke u obliku koji je koristan za čitatelja.
  • Sveobuhvatna - sposobnost da se predstavljaju svi dostupni podaci prisutni na zaprimljenim uređajima, medijima i izvora trećih strana poput pružatelja usluga, tako da se dokazi koji se odnose na predmet mogu identificirati.
  • Determinizam - sposobnost da se reproduciraju navedeni postupci uz navedeni set uputa i ulaznih podataka te da se sam nalaz ne razlikuje bez obzira na odabir vještaka.
  • Pouzdanost -informacija je pouzdana kad u njoj nema značajne pogreške i pristranosti i u koju se korisnici mogu pouzdati, te da vjerno predočava ono što predstavlja. Cilj je prezentirati informacije u skladu sa suštinom, a ne samo u zakonskom obliku. (Prevaga biti nad formom).
  • Točnost – opisana je kvaliteta i pouzdanost svakog izvora i može se utvrditi razina pogreške.

Usluge se naplaćuju prema cjeniku za stalne sudske vještake po nalogu suda ili državnog odvjetništva. Za fizičke (upisane u registar poreznih obveznika) ili pravne osobe dogovara se cijena usluge ovisno o obimu i kompleksnosti posla. Vještačenje ne ovisi o mogućim očekivanjima, željama ili uporabljivosti dokumenta za Naručitelja. Vještak je neovisan u izradi svoga mišljenja, a izdani dokument je stručan, neovisan i vjerodostojan bez obzira tko je naručitelj.

NAPOMENA: Kod zadavanja naloga telekomunikacijskim operaterima treba voditi računao mogućnosti dostavljanja podataka za period unazad godinu dana. Podaci teleoperatera o ostvarenoj komunikaciji čuvaju se samo određeno vrijeme Temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14) članak 109 stavak 3 koji glasi: "Operatori iz stavka 1. ovoga članka obvezni su zadržati podatke iz stavka 1, ovoga članka u razdoblju od dvanaest mjeseci od dana objavljene komunikacije, bez obzira na odredbe članka 102. stavka 1. i 2. ovoga Zakona".