Usluge

Mogu obaviti vještačenje iz područja informatike elektrotehnike i telekomunikacija. Posebice mogu istaknuti:

 

 

Prilikom izrade nalaza i mišljenja poštujem sljedeće kriterije:

 

Usluge se naplaćuju prema cjeniku za stalne sudske vještake po nalogu suda ili državnog odvjetništva. Za fizičke (upisane u registar poreznih obveznika) ili pravne osobe dogovara se cijena usluge ovisno o obimu i kompleksnosti posla. Vještačenje ne ovisi o mogućim očekivanjima, željama ili uporabljivosti dokumenta za Naručitelja. Vještak je neovisan u izradi svoga mišljenja, a izdani dokument je stručan, neovisan i vjerodostojan bez obzira tko je naručitelj.

NAPOMENA: Kod zadavanja naloga telekomunikacijskim operaterima treba voditi računao mogućnosti dostavljanja podataka za period unazad godinu dana. Podaci teleoperatera o ostvarenoj komunikaciji čuvaju se samo određeno vrijeme Temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14) članak 109 stavak 3 koji glasi: "Operatori iz stavka 1. ovoga članka obvezni su zadržati podatke iz stavka 1, ovoga članka u razdoblju od dvanaest mjeseci od dana objavljene komunikacije, bez obzira na odredbe članka 102. stavka 1. i 2. ovoga Zakona".